444 8 078      info@caliskanofis.com  

OFİS KOLTUKLARI

CAMEL MÜDÜR DESKJLI CM
1.792,00 TL +KDV 1.280,00 TL +KDV
REFLEX
1.805,00 TL +KDV 1.065,00 TL +KDV
IDEA 9 KROM AYAK
1.715,00 TL +KDV 1.543,00 TL +KDV
FILE PLUS 9 KROM AYAK
1.182,00 TL +KDV 1.063,00 TL +KDV
SEDNA 7 ALM. AYAK
1.614,00 TL +KDV 1.452,00 TL +KDV
MAX ÇALIŞMA
575,00 TL +KDV 340,00 TL +KDV
DAPHNE 9 PLS. AYAK
883,00 TL +KDV 794,00 TL +KDV
SEDNA 9 BAŞLIKSIZ ALM. AYAK
1.748,00 TL +KDV 1.573,00 TL +KDV
SEDNA 7 PLASTIK AYAK
1.446,00 TL +KDV 1.300,00 TL +KDV
SEDNA 9 BAŞLIKLI PLASTIK AYAK
1.717,00 TL +KDV 1.545,00 TL +KDV
EDEN 9 KRM. AYAK
1.136,00 TL +KDV 1.022,00 TL +KDV
MISTY 3 GRI AYAK
551,00 TL +KDV 495,00 TL +KDV
IDEA 3
1.149,00 TL +KDV 1.034,00 TL +KDV
SERENA 9
1.121,00 TL +KDV 1.010,00 TL +KDV
EDEN 7 KRM AYAK
1.027,00 TL +KDV 924,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SHOW ALL