444 8 078      info@caliskanofis.com  

OFİS KANEPELERİ

BENT TEKLİ KANEPE
1.680,00 TL +KDV 990,00 TL +KDV
AERO İKİLİ AHŞAP AYAK
2.545,00 TL +KDV 1.500,00 TL +KDV
BASE DÖRTLÜ KANEPE
3.155,00 TL +KDV 1.860,00 TL +KDV
DIAMOND İKİ BUÇUKLUK KANEPE
3.545,00 TL +KDV 2.090,00 TL +KDV
AERO TEKLİ AHŞAP AYAK
1.855,00 TL +KDV 1.095,00 TL +KDV
FLAT TEKLİ KANEPE
1.620,00 TL +KDV 955,00 TL +KDV
EVA KANEPE
1.380,00 TL +KDV 1.148,00 TL +KDV
PLAY İKİ BUÇUKLUK KOLSUZ KANEPE
2.875,00 TL +KDV 1.695,00 TL +KDV
CLUB KANEPE İKİLİ
1.180,00 TL +KDV 987,00 TL +KDV
BARCELONA TEKLİ KANEPE
2.450,00 TL +KDV 1.445,00 TL +KDV
LILLY TEKLİ KANEPE
1.570,00 TL +KDV 925,00 TL +KDV
BENT İKİLİ KANEPE
2.270,00 TL +KDV 1.340,00 TL +KDV
CORE TEKLİ KANEPE
2.170,00 TL +KDV 1.280,00 TL +KDV
CREA İKİ BUÇUKLUK KANEPE
3.545,00 TL +KDV 2.090,00 TL +KDV
CUPP TEKLİ
1.185,00 TL +KDV 700,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SHOW ALL