444 8 078      info@caliskanofis.com  

OFİS KANEPELERİ

CHESTER KANEPE İKİLİ
6.307,00 TL +KDV 5.676,00 TL +KDV
CROWN KANEPE TEKLİ
2.017,00 TL +KDV 1.815,00 TL +KDV
GLIDE KOLLU
1.325,00 TL +KDV 780,00 TL +KDV
CORE TEKLİ TEPSİ AYAK
2.595,00 TL +KDV 1.530,00 TL +KDV
CORE İKİ BUÇUKLUK KANEPE
3.025,00 TL +KDV 1.785,00 TL +KDV
PLAY İKİLİ KANEPE
3.035,00 TL +KDV 1.790,00 TL +KDV
CORE TEKLİ AHŞAP AYAK
2.365,00 TL +KDV 1.395,00 TL +KDV
CREA İKİLİ KANEPE
2.865,00 TL +KDV 1.690,00 TL +KDV
CORE İKİLİ KANEPE BKCOR 200
3.283,00 TL +KDV 2.955,00 TL +KDV
LOFT İKİ BUÇUKLUK KANEPE
2.770,00 TL +KDV 1.635,00 TL +KDV
PUNTO İKİLİ KANEPE BKPNT 200
1.948,00 TL +KDV 1.753,00 TL +KDV
GLOBBE TEKLİ KANEPE
1.940,00 TL +KDV 1.145,00 TL +KDV
PUNTO TEKLİ KANEPE BKPNT 100
1.352,00 TL +KDV 1.216,00 TL +KDV
CROWN KANEPE ÜÇLÜ
3.178,00 TL +KDV 2.860,00 TL +KDV
RHEO TEKLİ KANEPE
2.815,00 TL +KDV 1.660,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SHOW ALL