444 8 078      info@caliskanofis.com  

OFİS KANEPELERİ

DROP TEPSİ AYAK
1.680,00 TL +KDV 990,00 TL +KDV
LOFT TEKLİ KANEPE
2.185,00 TL +KDV 1.290,00 TL +KDV
BASE TEKLİ KANEPE
1.510,00 TL +KDV 890,00 TL +KDV
CORE TEKLİ AHŞAP AYAK
2.365,00 TL +KDV 1.395,00 TL +KDV
JOY KANEPE ÜÇLÜ
4.260,00 TL +KDV 3.553,00 TL +KDV
DIAMOND TEKLİ KANEPE
2.610,00 TL +KDV 1.540,00 TL +KDV
JOY KANEPE İKİLİ
3.350,00 TL +KDV 2.793,00 TL +KDV
IMPALA ÜÇLÜ KANEPE
3.493,00 TL +KDV 3.143,00 TL +KDV
PUNTO TEKLİ KANEPE BKPNT 100
1.208,00 TL +KDV 1.090,00 TL +KDV
BOSS TEKLİ KANEPE
1.975,00 TL +KDV 1.165,00 TL +KDV
JOY KANEPE TEKLİ
2.050,00 TL +KDV 1.710,00 TL +KDV
SPLIT TEKLİ KANEPE
2.500,00 TL +KDV 1.475,00 TL +KDV
CLUB KANEPE TEKLİ
840,00 TL +KDV 698,00 TL +KDV
CREA TEKLİ KANEPE
2.195,00 TL +KDV 1.295,00 TL +KDV
GLOBBE ÜÇLÜ KANEPE
3.095,00 TL +KDV 1.825,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SHOW ALL