444 8 078      info@caliskanofis.com  

OFİS KANEPELERİ

CREA TEKLİ KANEPE
2.195,00 TL +KDV 1.295,00 TL +KDV
PLATO İKİ BUÇUKLUK KANEPE
4.570,00 TL +KDV 2.695,00 TL +KDV
MANGO ÜÇLÜ KANEPE MKMNG300
2.668,00 TL +KDV 2.400,00 TL +KDV
CANDY TEKLİ KANEPE
2.025,00 TL +KDV 1.195,00 TL +KDV
GLOBBE ÜÇLÜ KANEPE
3.095,00 TL +KDV 1.825,00 TL +KDV
PETITE TEKLİ KANEPE
2.025,00 TL +KDV 1.195,00 TL +KDV
CITY TEKLİ KANEPE
2.110,00 TL +KDV 1.245,00 TL +KDV
HABIT TEKLİ KANEPE BKHBT 100
1.861,00 TL +KDV 1.674,00 TL +KDV
ADDA AHŞAP TEKLİ KANEPE
2.340,00 TL +KDV 1.380,00 TL +KDV
BLOOM KANEPE TEKLİ
2.420,00 TL +KDV 2.178,00 TL +KDV
GENTİLE TEKLİ KANEPE MKGEN100
1.489,00 TL +KDV 1.340,00 TL +KDV
ADDA TEKLİ KANEPE
2.340,00 TL +KDV 1.380,00 TL +KDV
LUCKY TEKLİ KANEPE
2.180,00 TL +KDV 1.285,00 TL +KDV
BRANDON İKİLİ KANEPE BKBRN 200
2.637,00 TL +KDV 2.373,00 TL +KDV
ADDA İKİ BUÇUKLUK AHŞAP AYAK
3.210,00 TL +KDV 1.895,00 TL +KDV
PAGE : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SHOW ALL