444 8 078      info@caliskanofis.com  

KANEPELER

RHEO İKİ BUÇUKLUK KANEPE
4.060,00 TL +KDV 2.395,00 TL +KDV
PLATO TEKLİ KANEPE
3.295,00 TL +KDV 1.945,00 TL +KDV
GALA KANEPE
3.090,00 TL +KDV 2.576,00 TL +KDV
IMPALA DÖRTLÜ KANEPE
3.969,00 TL +KDV 3.572,00 TL +KDV
GALA KANEPE ÜÇLÜ
4.140,00 TL +KDV 3.450,00 TL +KDV
LOFT TEKLİ KANEPE
2.185,00 TL +KDV 1.290,00 TL +KDV
BASE TEKLİ KANEPE
1.510,00 TL +KDV 890,00 TL +KDV
CORE TEKLİ AHŞAP AYAK
2.365,00 TL +KDV 1.395,00 TL +KDV
JOY KANEPE ÜÇLÜ
4.260,00 TL +KDV 3.553,00 TL +KDV
DIAMOND TEKLİ KANEPE
2.610,00 TL +KDV 1.540,00 TL +KDV
JOY KANEPE İKİLİ
3.350,00 TL +KDV 2.793,00 TL +KDV
IMPALA ÜÇLÜ KANEPE
3.493,00 TL +KDV 3.143,00 TL +KDV
BOSS TEKLİ KANEPE
1.975,00 TL +KDV 1.165,00 TL +KDV
SPLIT TEKLİ KANEPE
2.500,00 TL +KDV 1.475,00 TL +KDV
CLUB KANEPE TEKLİ
840,00 TL +KDV 698,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 SHOW ALL