444 8 078      info@caliskanofis.com  

KANEPELER

CREA TEKLİ TEPSİ AYAK
2.340,00 TL +KDV 1.380,00 TL +KDV
RHEO İKİ BUÇUKLUK KANEPE
4.060,00 TL +KDV 2.395,00 TL +KDV
POLLY TEKLİ KANEPE
1.660,00 TL +KDV 980,00 TL +KDV
JOY KANEPE TEKLİ
2.050,00 TL +KDV 1.710,00 TL +KDV
PLATO TEKLİ KANEPE
3.295,00 TL +KDV 1.945,00 TL +KDV
GALA KANEPE
3.090,00 TL +KDV 2.576,00 TL +KDV
MANGO TEKLİ KANEPE MKMNG100
1.464,00 TL +KDV 1.317,00 TL +KDV
JOY KANEPE İKİLİ
3.350,00 TL +KDV 2.793,00 TL +KDV
BASE TEKLİ KANEPE
1.510,00 TL +KDV 890,00 TL +KDV
LOFT TEKLİ KANEPE
2.185,00 TL +KDV 1.290,00 TL +KDV
DIAMOND TEKLİ KANEPE
2.610,00 TL +KDV 1.540,00 TL +KDV
GALA KANEPE ÜÇLÜ
4.140,00 TL +KDV 3.450,00 TL +KDV
POLLY İKİLİ KANEPE
2.255,00 TL +KDV 1.330,00 TL +KDV
IMPALA ÜÇLÜ KANEPE
3.913,00 TL +KDV 3.520,00 TL +KDV
CLUB KANEPE TEKLİ
840,00 TL +KDV 698,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 SHOW ALL