444 8 078      info@caliskanofis.com  

LOUNGE SERİSİ

STYLE KANEPE TEKLİ
972,00 TL +KDV 875,00 TL +KDV
OPTION SOL KANEPE
1.515,00 TL +KDV 895,00 TL +KDV
ARC BEKLEME KANEPE
1.230,00 TL +KDV 725,00 TL +KDV
LILLY İKİLİ KANEPE
2.000,00 TL +KDV 1.180,00 TL +KDV
CUPP TEKLİ
1.340,00 TL +KDV 790,00 TL +KDV
EVA KANEPE
2.520,00 TL +KDV 2.098,00 TL +KDV
BENT TEKLİ KANEPE
1.680,00 TL +KDV 990,00 TL +KDV
AERO TEKLİ AHŞAP AYAK
1.855,00 TL +KDV 1.095,00 TL +KDV
EVA KANEPE
1.380,00 TL +KDV 1.148,00 TL +KDV
LILLY TEKLİ KANEPE
1.570,00 TL +KDV 925,00 TL +KDV
CUPP TEKLİ
1.185,00 TL +KDV 700,00 TL +KDV
POLYGON TEKLİ KANEPE
1.660,00 TL +KDV 980,00 TL +KDV
OPTION SAĞ KANEPE
1.515,00 TL +KDV 895,00 TL +KDV
HELLO KANEPE HB
940,00 TL +KDV 781,00 TL +KDV
GLIDE KOLSUZ
1.035,00 TL +KDV 610,00 TL +KDV
CUPP TEKLİ
1.305,00 TL +KDV 770,00 TL +KDV
CUPP TEKLİ
1.220,00 TL +KDV 720,00 TL +KDV
FORA İKİLİ
2.270,00 TL +KDV 1.340,00 TL +KDV
GLIDE KOLLU
1.325,00 TL +KDV 780,00 TL +KDV
CORE İKİLİ KANEPE BKCOR 200
3.283,00 TL +KDV 2.955,00 TL +KDV
PUNTO İKİLİ KANEPE BKPNT 200
1.948,00 TL +KDV 1.753,00 TL +KDV
PUNTO TEKLİ KANEPE BKPNT 100
1.352,00 TL +KDV 1.216,00 TL +KDV
BALLOON KROM FLANŞ AYAKLI AHŞAP KAPAKLI
1.973,00 TL +KDV 1.775,00 TL +KDV
FES KRM AYAKLI BKFES100
1.489,00 TL +KDV 1.340,00 TL +KDV
HELLO HB
1.340,00 TL +KDV 1.119,00 TL +KDV
DROP YONCA AYAK
1.730,00 TL +KDV 1.020,00 TL +KDV
PAGE : 1 2 SHOW ALL